Vārds: 損人利己
Piņjiņs: sǔn rén lì jǐ
Antonyms:

捨己為人

(shè jǐ wéi rén)


大公無私

(dà gōng wú sī)


公而忘私

(gōng ér wàng sī)


為淵驅魚

(wéi yuān qū yú)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.