Vārds: 厚顏無恥
Piņjiņs: hòu yán wú chǐ
Antonyms:

高風亮節

(gāo fēng liàng jié)


忠厚老實

(zhōng hòu lǎo shí)


自慚形穢

(zì cán xíng huì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.