Vārds: 各奔前程
Piņjiņs: gè bēn qián chéng
Antonyms:

众星捧月

(zhòng xīng pěng yuè)


分道扬镳

(fēn dào yáng biāo)


万众一心

(wàn zhòng yī xīn)


志同道合

(zhì tóng dào hé)


携手合作

(xié shǒu hé zuò)


相依为命

(xiāng yī wéi mìng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.