სიტყვა: 摘要
პინიინი: zhāi yào
Antonyms:

全文

(quán wén)