מילה: 摘要
פין-יין: zhāi yào
Antonyms:

全文

(quán wén)