სიტყვა: 匆促
პინიინი: cōng cù
Antonyms:

从容

(cóng róng)