სიტყვა: 习惯
პინიინი: xí guàn
Antonyms:

不惯

(bù guàn)