מילה: 习惯
פין-יין: xí guàn
Antonyms:

不惯

(bù guàn)