Mot: 归宿
Pinyin: guī sù
Antonyms:

到达

(dào dá)


出发

(chū fā)


抵达

(dǐ dá)


停留

(tíng liú)