Palabra: 應許
Pinyin: yīng xǔ
Antonyms:

拒絕

(jù jué)