Palabra: 瓜熟蒂落
Pinyin: guā shú dì luò
Antonyms:

欲速不达

(yù sù bù dá)