מילה: 瓜熟蒂落
פין-יין: guā shú dì luò
Antonyms:

欲速不达

(yù sù bù dá)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.