Wort: 細碎
Pinyin: xì suì
Antonyms:

完整

(wán zhěng)