Wort: 狼藉
Pinyin: láng jiè
Antonyms:

整齊

(zhěng qí)