Слово: 安家立业
Пиньинь: ān jiā lì yè
Antonyms:

沦落风尘

(lún luò fēng chén)


流离失所

(liú lí shī suǒ)


颠沛流离

(diān pèi liú lí)


安居乐业

(ān jū lè yè)


萍踪浪迹

(píng zōng làng jì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.