Cuvânt: 無所作為
Pinyin: wú suǒ zuò wéi
Antonyms:

大有作為

(dà yǒu zuò wéi)


知難而退

(zhī nán ér tuì)


任重道遠

(rèn zhòng dào yuǎn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.