Palavra: 變幻無常
Pinyin: biàn huàn wú cháng
Antonyms:

一成不變

(yī chéng bù biàn)