სიტყვა: 盟國
პინიინი: méng guó
Antonyms:

敵國

(dí guó)