სიტყვა: 蓝缕
პინიინი: lán lǚ
Antonyms:

鲜华

(xiān huá)