מילה: 蓝缕
פין-יין: lán lǚ
Antonyms:

鲜华

(xiān huá)