სიტყვა: 细节
პინიინი: xì jié
Antonyms:

梗概

(gěng gài)