სიტყვა: 寡闻
პინიინი: guǎ wén
Antonyms:

多闻

(duō wén)