מילה: 寡闻
פין-יין: guǎ wén
Antonyms:

多闻

(duō wén)