სიტყვა: 固态
პინიინი: gù tài
Antonyms:

液态

(yè tài)