სიტყვა: 下联
პინიინი: xià lián
Antonyms:

上联

(shàng lián)