מילה: 下联
פין-יין: xià lián
Antonyms:

上联

(shàng lián)