מילה: 手排
פין-יין: shǒu pái
Antonyms:

自排

(zì pái)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.