מילה: 手排
פין-יין: shǒu pái
Antonyms:

自排

(zì pái)