0
מילה: 可恥
פין-יין: kě chǐ
Antonyms:

光榮

(guāng róng)