מילה: 宝贵
פין-יין: bǎo guì
Antonyms:

低贱

(dī jiàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.