מילה: 好话
פין-יין: hǎo huà
Antonyms:

坏话

(huài huà)