מילה: 不见天日
פין-יין: bù jiàn tiān rì
Antonyms:

重见天日

(zhòng jiàn tiān rì)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.