Sõna: 除惡務盡
Pinyin: chú è wù jìn
Antonyms:

杜絕後患

(dù jué hòu huàn)


放虎歸山

(fàng hǔ guī shān)


斬草除根

(zhǎn cǎo chú gēn)


養虎遺患

(yǎng hǔ yí huàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.