Sõna: 知难而退
Pinyin: zhī nán ér tuì
Antonyms:

一蹶不振

(yī jué bù zhèn)


逆水行舟

(nì shuǐ xíng zhōu)


无所作为

(wú suǒ zuò wéi)


知难而进

(zhī nán ér jìn)


因噎废食

(yīn yē fèi shí)


半途而回

(bàn tú ér huí)


百折不挠

(bǎi zhē bù náo)


锲而不舍

(qiè ér bù shè)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.