Palabra: 減速
Pinyin: jiǎn sù
Antonyms:

放慢

(fàng màn)


延緩

(yán huǎn)