Palabra: 成事在天
Pinyin: chéng shì zài tiān
Antonyms:

聽天由命

(tīng tiān yóu mìng)


天意難違

(tiān yì nán wéi)


事在人為

(shì zài rén wéi)


人定勝天

(rén dìng shèng tiān)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.