Palabra: 忘記
Pinyin: wàng jì
Antonyms:

記得

(jì dé)