Palabra: 回絕
Pinyin: huí jué
Antonyms:

答應

(dá yīng)


允許

(yǔn xǔ)


同意

(tóng yì)


應允

(yīng yǔn)