Palabra: 冒名頂替
Pinyin: mào míng dǐng tì
Antonyms:

名副其實

(míng fù qí shí)