Palabra: 死不悔改
Pinyin: sǐ bù huǐ gǎi
Antonyms:

文过饰非

(wén guò shì fēi)


悔之无及

(huǐ zhī wú jí)


改过自新

(gǎi guò zì xīn)


怙恶不悛

(hù è bù quān)


执迷不悟

(zhí mí bù wù)


改邪归正

(gǎi xié guī zhèng)


洗心革面

(xǐ xīn gé miàn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.