Palabra: 安於现状
Pinyin: ān yú xiàn zhuàng
Antonyms:

奋起直追

(fèn qǐ zhí zhuī)


自甘堕落

(zì gān duò luò)


奋勇前进

(fèn yǒng qián jìn)


力争上游

(lì zhēng shàng yóu)


奋发图强

(fèn fā tú qiáng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.