Palabra: 凉决
Pinyin: liáng jué
Antonyms:

闷热

(mèn rè)