Palabra: 便秘
Pinyin: biàn mì
Antonyms:

腹泻

(fù xiè)


泻肚

(xiè dù)