Palabra: 东窗事发
Pinyin: dōng chuāng shì fā
Antonyms:

秘而不宣

(mì ér bù xuān)