Palabra: 一盘散沙
Pinyin: yī pán sàn shā
Antonyms:

一统天下

(yī tǒng tiān xià)


万众一心

(wàn zhòng yī xīn)


济济一堂

(jì jì yī táng)


众志成城

(zhòng zhì chéng chéng)


孤掌难鸣

(gū zhǎng nán míng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.