Wort: 长篇大论
Pinyin: cháng piān dà lùn
Antonyms:

片言只语

(piàn yán zhī yǔ)


言简意赅

(yán jiǎn yì gāi)


断简残编

(duàn jiǎn cán biān)


简明扼要

(jiǎn míng è yào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.