Cuvânt: 欢送
Pinyin: huān sòng
Antonyms:

迎接

(yíng jiē)


(huān)


欢迎

(huān yíng)


送行

(sòng xíng)


送别

(sòng bié)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.