Palavra: 過量
Pinyin: guò liáng
Antonyms:

適量

(shì liáng)


極量

(jí liáng)