စာလုံး: 別具一格
ပင်းယင်း: bié jù yī gé
Antonyms:

千篇一律

(qiān piān yī lǜ)