စာလုံး: 碌碌无为
ပင်းယင်း: lù lù wú wéi
Antonyms:

多才多艺

(duō cái duō yì)


前程万里

(qián chéng wàn lǐ)


大有作为

(dà yǒu zuò wéi)


出类拔萃

(chū lèi bá cuì)


精明强干

(jīng míng qiáng gān)


滥竽充数

(làn yú chōng shù)


大有可为

(dà yǒu kě wéi)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.