Žodis: 實事求是
Pinyin: shí shì qiú shì
Antonyms:

盜名欺世

(dào míng qī shì)


斷章取義

(duàn zhāng qǔ yì)


自吹自擂

(zì chuī zì léi)


巧立名目

(qiǎo lì míng mù)


弄虛作假

(nòng xū zuò jiǎ)


顛倒是非

(diān dǎo shì fēi)


先入為主

(xiān rù wéi zhǔ)


添枝加葉

(tiān zhī jiā yè)


嘩眾取寵

(huá zhòng qǔ chǒng)


好高騖遠

(hǎo gāo wù yuǎn)


顛倒黑白

(diān dǎo hēi bái)


故弄玄虛

(gù nòng xuán xū)


有名無實

(yǒu míng wú shí)


添油加醋

(tiān yóu jiā cù)


招搖撞騙